Prosjektleder

Adgangskontroll

Vi leverer de fleste typer adgangskontroller til bruk på flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, industribygg og hoteller. Systemene er automatiserte og synkronisert med dører, porter, heiser, bommer, sluser eller andre anordninger. For aksess brukes det vanligvis adgangskort og PIN-kode.

Vi produserer ID-kort til bruk for de fleste adgangskontroller. De kan også tilpasses og kodes opp mot andre egendefinerte systemer som for eksempel timeføring, kantine, kopi- og printere.

adgangskontroll

 

KONTAKT OSS

 

Brannvern

Brannvern skal hindre at det oppstår brann. Hvis dette ikke lykkes, skal det på en best mulig måte søke å begrense skade på liv og eiendom. Eiere og brukere har det endelige ansvaret for at brannsikkerheten er iht. gjeldende lover og forskrifter.

Vi leverer brannvarslingsanlegg av flere fabrikat, til alle typer bygg. Anleggene tilpasses de ulike behovene og kan være alt i fra standard brannvarslingsanlegg med røykmeldere, varmedetektorer og manuelle meldere, til mer avanserte løsninger. I bygg med ekstra stort sikkerhetsbehov er det vanlig å kombinere varsling med slukkeanlegg.

brannvarsling

 

Avtale om driftskontroll

Med avtale om driftskontroll, får du en dedikert tekniker som sørger for at sikkerhetssystemet lever og fungerer som det skal. 24 timer i døgnet.  Alle hendelser blir loggført, sjekket og rapportert. De fleste sikkerhetssystemene som vi installerer er fjerntilkoblet vår egen overvåkningssentral. I praksis betyr det at vi kan kan rette opp feil og endringer umiddelbart.

La oss også legge til at vi er partner med Securitas på utførelse av service og vedlikehold i næringsbygg, samt i utbyggingen av nye anlegg. Tryggheten selv, med andre ord. Vi kan ta ansvaret for sikkerheten etter at vi har overlevert bygget.
Vi har kontroll på hvem som har adgang, til hvilken tid. Det styrer vi.
Når folk slutter, er det vår oppgave å slette kodene.

Prosjektledere

 

Kameraovervåking

I dag er det blitt vanlig å ty til kameraovervåkning av arealer som er utsatt for tyveri og skader. Da kan du ha full kontroll, til enhver tid. Et kamerabilde lyver aldri og har en god preventiv virkning på både innbrudd og hærverk. Vi leverer systemer med enkelt brukergrensesnitt, der du får oversikten på alle de digitale enhetene du ønsker å bruke, enten det er nettbrett eller mobil.

På tross av at vi lever i et av verdens tryggeste land, utsettes bedrifter og næringsbygg daglig for både hærverk og innbrudd. Sikring av personer, bygninger og områder er derfor avgjørende for den daglige tryggheten. Våre installatører ser det som sin plikt å kunne sitt fag for å gi deg og din bedrift den tryggheten dere behøver. Vi er også partner med Securitas for service, vedlikehold og utbygging av nye anlegg.

 

KONTAKT OSS