Nytt næringsbygg på Fløyheia i Arendal med Statsforvalteren i Agder som leietaker. Vi har levert komplett innstallasjon fra elektro, svakstrøm, SD anlegg og reservestrømsanlegg. Prosjektet er BREEAM-NOR sertifisert.