Her er det montert 28 solcellepaneler mot Sør.
Disse er delt opp i 2 stringer. 23 av solcellepanelene er monter på skinnesystem med takvinkel på 47 grader og 
5 solcellepaneler på 15 graders tak.

Effekt: 11.2kWp
2.stk invertere

Produksjonstall fra starten av juni viser over 7 ganger kWp, som er meget bra levert.