Avitell Elektro er godkjent opplæringsbedrift.

Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårnbedrift www.miljofyrtarn.no