Avitell er autorisert elektroinstallatør og har godkjent elkomnettautorisasjon. Vi er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov. Godkjenning dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor. 

I tillegg har vi en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til spesialområder. 

Spesialkompetanse innenfor områder brannalarm, kameraovervåkning, adgangskontroll, internkontrollør (Nemko) og termografi.  

Vi har også spisskompetanse på diverse SD-anlegg.
Vi har sertifiserte energirådgivere. 

Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårnbedrift www.miljofyrtarn.no

 

Godkjenninger

Godkjenninger