Vi har egen prosjekteringsavdeling og bistår også gjerne med forprosjekter slik at man tidlig kan få frem de beste løsningene for bygget

Vår prosjektavdeling leverer alt av elektrotekniske anlegg til våre prosjekter.
Vi leverer alt av elektroinstallasjoner som f.eks. SD-anlegg, nødbelysningsanlegg, talevarslingsanlegg, brannvarslingsanlegg, møteromsløsninger, spredenett, fiber, nød- og reservestrøms anlegg

Sammen med Egeland Rør og Agder Ventilasjon har vi et formelt samarbeid i prosjekter. Med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fag, ønsker vi å fremstå som den foretrukne leverandøren på totaltekniske løsninger.
Vi har sammen utviklet gode systemer for prosjektering og gjennomføring av totaltekniske entrepriser.

 

VI SKAL VÆRE DEN FORETRUKNE LEVERANDØREN
AV TOTALTEKNISKE LØSNINGER