Vi skal være den foretrukne leverandøren
av totaltekniske løsninger

Avitell Elektro, Egeland Rør og Agder Ventilasjon har et formelt samarbeid i prosjekter. Gjennom TTE-konseptet er dette samarbeidet ytterligere juridisk forsterket og tjenestene gjort forpliktende. TTE bedriftene har i mange år satset på kvalitet innen egne fag- og kjerneområder. Vi har målbevisst jobbet med å bli best på det vi er gode til. Med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fag, ønsker vi å fremstå som den foretrukne leverandøren på totaltekniske løsninger.

Næring
Næring
Næring
Energieffektivisering
referansebygg
Sikkerhet2
service
service_rehab
smarte_moterom
smartere_bygg
serviceavtale
ny_fiber
tte
tte_gruppen

Totaltekniske Entrepriser (TTE).

Totaltekniske Entrepriser gjennomføres i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. TTE-gruppen har som målsetting å kunne tilby fleksible løsninger. Som de tre store aktørene, har vi massive ressurser å bidra med, både for å få den kvalitet som ønskes på anlegget, og for å gjennomføre til avtalt tid.

Mange av dagens næringsbygg blir igangsatt uten leietakere. Løsningene som legges opp må derfor være svært fleksible og kunne skreddersys leietakerne etterhvert som de kommer inn i byggeprosessen. Kort vei til beslutningstaker, god dialog mellom partene og trygghet på at løsningene blir som avtalt, er punkter som verdsettes. TTE gruppen har som mål å være best på dette området. Og kundene, de får sin egen koordinator som tar seg av alt.

Næring
tts_gruppen

Totalteknisk service gjennom skreddersydde avtaler (TTS)

Alle norske bedrifter er pålagt å ha serviceavtale med autorisert installatør. Og det er egentlig en god rutine. Da vet du at hele det tekniske anlegget fungerer som det skal, at du får maksimal uttelling hva både energi, kostnader og godt inneklima angår. Sammen med våre alliansepartnere har vi utviklet et servicekonsept som ivaretar absolutt alle tekniske funksjoner. Med en slik avtale får du en kontaktperson som koordinerer fagfolkene og sørger for at alt skjer i henhold til avtalen. La det også være sagt at vi tar service på alle sikkerhets- og alarmsystemer, der daglig drift og overvåking ofte er en del av pakken. Ta kontakt for uforpliktende tilbud på serviceavtaler.

Næring

Rehabilitering er å passe på det du har.

Gjennom de siste tiårene har vi bygget så mye nytt at vi rent har glemt å passe på det vi allerede har. Drift og vedlikehold av eldre bygninger har ikke gitt samme status og oppmerksomhet. Resultatet er et gigantisk vedlikeholdsetterslep, både når det gjelder infrastruktur og bygg. Rådgivende ingeniørers forening(Rif) har i sin gjennomgang antydet at dette etterslepet nå i 2015 er på hele 2600 milliarder. Kanskje tiden er inne til å flytte penger fra investeringer til vedlikehold? Vi tror det. Det er mye å gripe fatt i, både i offentlig og privat regi. Og vi er klar. Gjennom TTE-gruppens erfaring og kompetanse er vi skodd for alle de små og store oppgavene som ligger foran oss. Det være seg omrigging av kontorlokaler, oppgradering av sykehus og skoler. For å nevne noe. Når alt kommer til alt, så dreier det seg om å ta vare på det vi har sammen. Fordi det er verdifullt, også for neste generasjon.

Vi gjør bygg smartere og mer økonomisk,
både for næringsliv og det offentlige.

Her i Norge er vi storforbrukere av energi. Bare bygningsmassen vår står for 40% av det totale energiforbruket. Som nasjon har vi forpliktet oss til å ta grep og redusere dette med 20% frem mot år 2020.  For å nå disse målene, må vi ikke bare sørge for at det vi bygger nytt er så energieffektivt som overhode mulig. Vi må se på hele den eksisterende bygningsmassen. Når det kommer til stykket, er det kanskje der det er aller mest å hente.

Energieffektivisering

Energieffektivisering betyr reduserte driftsutgifter

Ser vi nærmere på kostnadsbildet i forbindelse med bygg og byggets levetid, så utgjør faktisk driftskostnadene hele 90 %, mens byggekostnaden bare 10%. I dette perspektivet sier det seg selv at gode tiltak for energieffektivisering vil slå særdeles gunstig ut.

I praksis handler det om å tilpasse løsninger etter byggets beskaffenhet og etter behov. Og vi ser alt i en sammenheng. Energikilder, produksjonslinjer, lys og varme, kjøling og ventilasjon – hele det tekniske anlegget. Vi gir deg gode og lønnsomme råd, tar ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Forholdet til energieffektivisering har alltid vært et viktig tema for oss. Er du usikker på hvor energieffektivt bygget ditt egentlig er, har vi måleinstrumenter for slikt. Og vi har regnestykker som vil gi deg svarene på hvor mye du kan spare ved å oppgradere med ulike tiltak.

Næring

Automasjon handler om å gjøre ting
enklere og mer rasjonelt.

Vi skal være den ledende leverandøren av automasjonsløsninger i vår region. Ved hjelp av ny og smart teknologi skal vi sørge for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskiner blir mer velsmurt. Det handler om å gjøre hverdagen mer effektiv for optimal drift og driftsoppfølging. Det gir ikke bare miljøgevinster, men pleier også å slå hyggelig ut på bunnlinjen.

Avitell Elektro har et profesjonelt automatiseringsmiljø med stor tverrfaglig forståelse. Det bidrar til at våre kunder kan være trygge på at de får de riktige løsningene i forhold til det behovet de har. Et viktig element i den videre verdiskapningen vil det også være.

Vår automasjonsavdeling kan tilby automatiseringsløsninger for ulike formål, både innenfor industri, bygg og samferdsel. Og det er komplette løsninger som også omfatter elektro, mekanikk, hydraulikk og pneumatikk.

Bilde4

Sentral driftskontroll

Vi leverer automatikk og styringssystemer som binder sammen alle tekniske installasjoner og får dem til å virke sammen som en enhet. Ventilasjon, varme- og kjøleanlegg, energiproduksjonssystemer, lysanlegg etc. Det er hva vi kaller Sentral Driftskontroll-systemer (SD-anlegg eller BAS system). Med det kan energiressursene forvaltes riktig og optimalt, samtidig som inneklimaet ivaretas.

Og bare så det er sagt; Dagens SD-anlegg er både funksjonelle og brukervennlige.

Snakk med oss om dine behov, så prosjekterer vi løsningene og installerer etter alle kunstens regler. Dette er vi gode på.

Møteromsteknologi

Ny svung på møtene. Møterommet er en fantastisk arena for å tenke nytt og annerledes. Vi har møteromsteknologi som kan gjøre presentasjonen til en helt ny opplevelse.

Næring

Det brukervennlige møterommet

Det er lite som er mer frustrerende enn å forgjeves lete etter riktig kabel og rett fjernkontroll når du egentlig skulle brukt all energi på å få frem budskapet. Med vår hjelp kan du få akkurat det rommet du trenger og ønsker.

Vi hjelper deg også gjerne med auditorier, samhandlingsrom, operasjonsrom og alle andre AV-tekniske behov.

Næring

Det trådløse møterommet

Her har du den mest innovative møteromsløsningen som er på markedet idag. En tilkoblingsenhet, som gjør møterommet ditt trådløst. Konseptet består i en bildeprosessor og USB baserte knapper. Da er det bare å koble appen til PCen eller Macen, la driveren installeres og trykke på knappen. Og vips – du har presentasjonen din på skjermen eller projektoren umiddelbart.

Ingen kabler, ingen konfigurering. Enklere kan det ikke bli !

veidekke2_slider

Digital skilting og informasjon

Digital skilting er like aktuelt i butikker og handlesentre som på skoler, hoteller og internt i bedrifter og fabrikker. Vi bistår deg gjerne med alt i fra info-skjermer i resepsjonen eller vinduet, til komplette systemer med store antall skjermer spredt over store geografiske områder.

Data & Fiberløsninger

Det hjelper lite å investere i den råeste hardwaren hvis du ikke har oppgradert standarden på de øvrige komponentene. Vi snakker om den passive delen av av tele- og datanettverket, slik som kabler, kontakter, plugger, patchepaneler og så videre.

spredenett

På fagspråket kalles det for spredenett. Det er det som sørger for at alt det du har av data og elektroniske duppeditter kan snakke sammen, også i trådløs forstand. Vi har bred kompetanse på slike løsninger, som regel med fiberoptiske kabler som utgangspunkt. Poenget er at du får utnyttet hardwaren din maksimalt, med alle de utsøkte kvalitetene du forventer. Visste du forresten at Rønning Elektro bygger ut og drifter fibernett for borettslag og større sameier over hele Nord-Jæren? Nå vet du det. Vi monterer også trådløse nettverk for utendørs bruk. Ta kontakt hvis du trenger å ruste opp nettverket der du bor.

Næring

Dataromsløsninger og UPS

Sammen med våre leverandører bygger vi ut datakubeløsninger for små og store bedrifter. En datakube omfatter alt som har med kjøling, UPS, overvåking av temperaturer i hver rack, pluss internt spredenett. I korte trekk vil det si at vi bygger et datarom i datarommet for å få en effektiv kjøling av servere.

parabol

På nett

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor antenne, parabol og kabel-Tv. Utbygger og drifter for de største opperatørene i Norge.

Sikkerhet på alle nivå

Vi har sentral godkjenning når det gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av alle typer sikkerhetsinstallasjoner. Kompetansen er komplett.

Næring

Adgangskontroller

Vi leverer de fleste typer adgangskontroller til bruk på flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, industribygg og hoteller. Systemene er automatiserte og synkronisert med dører, porter, heiser, bommer, sluser eller andre anordninger. For aksess brukes det vanligvis adgangskort og PIN-kode.

Næring

ID-kort

Vi produserer ID-kort til bruk for de fleste adgangskontroller. De kan også tilpasses og kodes opp mot andre egendefinerte systemer som for eksempel timeføring, kantine, kopi- og printere.

brannflasker

Brann- og slukkeanlegg

Brannvern skal hindre at det oppstår brann. Hvis dette ikke lykkes, skal det på en best mulig måte søke å begrense skade på liv og eiendom. Eiere og brukere har det endelige ansvaret for at brannsikkerheten er iht. gjeldende lover og forskrifter.

Vi leverer brannvarslingsanlegg av flere fabrikat, til alle typer bygg. Anleggene tilpasses de ulike behovene og kan være alt i fra standard brannvarslingsanlegg med røykmeldere, varmedetektorer og manuelle meldere, til mer avanserte løsninger. I bygg med ekstra stort sikkerhetsbehov er det vanlig å kombinere varsling med slukkeanlegg.

driftskontroll

Driftskontroll

Med avtale om driftskontroll, får du en dedikert tekniker som sørger for at sikkerhetssystemet lever og fungerer som det skal. 24 timer i døgnet.  Alle hendelser blir loggført, sjekket og rapportert. De fleste sikkerhetssystemene som vi installerer er fjerntilkoblet vår egen overvåkningssentral. I praksis betyr det at vi kan kan rette opp feil og endringer umiddelbart. La oss også legge til at vi er partner med Securitas på utførelse av service og vedlikehold i næringsbygg, samt i utbyggingen av nye anlegg. Tryggheten selv, med andre ord. Vi kan ta ansvaret for sikkerheten etter at vi har overlevert bygget.
Vi har kontroll på hvem som har adgang, til hvilken tid. Det styrer vi.
Når folk slutter, er det vår oppgave å slette kodene.

Næring

Kameraovervåkning

I dag er det blitt vanlig å ty til kameraovervåkning av arealer som er utsatt for tyveri og skader. Da kan du ha full kontroll, til enhver tid. Et kamerabilde lyver aldri og har en god preventiv virkning på både innbrudd og hærverk. Vi leverer systemer med enkelt brukergrensesnitt, der du får oversikten på alle de digitale enhetene du ønsker å bruke, enten det er nettbrett eller mobil.
Innbrudd

Innbrudd og alarmsystemer

På tross av at vi lever i et av verdens tryggeste land, utsettes bedrifter og næringsbygg daglig for både hærverk og innbrudd. Sikring av personer, bygninger og områder er derfor avgjørende for den daglige tryggheten. Våre installatører ser det som sin plikt å kunne sitt fag for å gi deg og din bedrift den tryggheten dere behøver. Vi er også partner med Securitas for service, vedlikehold og utbygging av nye anlegg.

Referanseprosjekt

Opp gjennom årene har vi hatt gleden av å få være med på mange små og store byggeprosjekter rundt om i regionen. Det er vi stolte av. Her er noen av dem.

Næring

Skippergata 59

Nytt Signalbygg for Sparebank 1 SR-bank i hjertet av Kristiansand sentrum, med leiligheter i topp etasjen. Her har vi i Avitell sammen med Egeland Rør og Agder Ventilasjon levert en totalteknisk løsning med sentral driftskontroll.

Næring

Bisbergra leilighetsbygg

Elektroinstallasjon 12 leiligheter med parkering i kjelleren.

Næring

Eventyrgården

Kontorlokaler og treningssenter. Her har vi i Avitell sammen med Egeland Rør og Agder Ventilasjon levert en totalteknisk løsning med sentral driftskontroll.

Næring

Ernst Hotel

Renovering 135 hotellrom, restaurant og møterom på ærverdige Ernst Hotell. Samt nybygg med ytterligere 65 rom.

Næring

DNB Gården

Renovering av Postkontoret i Kristiansand til DnB sine nye lokaler.

Næring

Bring Logistic

Elektroinstallasjon på Posten og Brings nye logistikksenter for Kristiansandsregionen.

Næring

Holum flerbrukshall

Ny flerbrukshall,  rett før jul 2015 overtok Holum IL ny flott flerbrukshall med tilhørende skytebane. Her har vi i Avitell sammen med Egeland Rør og Agder Ventilasjon levert en totalteknisk løsning. Vi har levert elektroinstallasjonen, adgangskontroll og lydanlegg.

Næring

Nodeviga museumshavn

Nytt museumsbygg/aktivitetsbygg for Vest Agder Museet. Vi har i tillegg til elektroinstallasjonen levert adgangskontroll og innbruddsalarm.