Vi gjør bygg smartere og mer økonomisk,
både for næringsliv og det offentlige.

Avitell har en store portefølje med bygninger som vi har energioppfølging på i Kristiansansregionen. Dette har uten unntak vært lønnsomme investeringer og gitt betydelige besparelser. Når du får energioppfølging fra Avitell, vil du få en komplett oversikt over hva som brukes når. Dette gir muligheter for energibesparelser uten at det foringer inneklimaet eller går utover komforten. Hos Avitell vil våre dyktige energirådgivere overvåke bygget ditt og sørger få å avdekke «energityvene fortløpende» slik at du ser resultater allerede etter kot tid. Flere av våre kunder har sett en tilbakebetalingstid på 3-4 måneder.
Energieffektivisering

Smart investering

«Høsten 2013 investerte vi for 500.000,-
i energioppfølging fra Avitell på deler av bygningsmassen vår. Allerede året etter hadde vi redusert forbruket med 2,5 millioner kWh»

Tor Vidar Lian
Driftsleder Statsbygg
Universitetet i Agder
 
Ønsker du å få kontroll over energiforbruket ditt,
slik at du kan konsentrere deg om det du egentlig skal gjøre?
La Avitell spare pengene for deg!
Energieffektivisering

Energieffektivisering betyr reduserte driftsutgifter

Ser vi nærmere på kostnadsbildet i forbindelse med bygg og byggets levetid, så utgjør faktisk driftskostnadene hele 90 %, mens byggekostnaden bare 10%. I dette perspektivet sier det seg selv at gode tiltak for energieffektivisering vil slå særdeles gunstig ut.

I praksis handler det om å tilpasse løsninger etter byggets beskaffenhet og etter behov. Og vi ser alt i en sammenheng. Energikilder, produksjonslinjer, lys og varme, kjøling og ventilasjon – hele det tekniske anlegget. Vi gir deg gode og lønnsomme råd, tar ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Forholdet til energieffektivisering har alltid vært et viktig tema for oss. Er du usikker på hvor energieffektivt bygget ditt egentlig er, har vi måleinstrumenter for slikt. Og vi har regnestykker som vil gi deg svarene på hvor mye du kan spare ved å oppgradere med ulike tiltak.

Energieffektivisering

Automasjon handler om å gjøre ting
enklere og mer rasjonelt.

Vi skal være den ledende leverandøren av automasjonsløsninger i vår region. Ved hjelp av ny og smart teknologi skal vi sørge for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskiner blir mer velsmurt. Det handler om å gjøre hverdagen mer effektiv for optimal drift og driftsoppfølging. Det gir ikke bare miljøgevinster, men pleier også å slå hyggelig ut på bunnlinjen.

Avitell Elektro har et profesjonelt automatiseringsmiljø med stor tverrfaglig forståelse. Det bidrar til at våre kunder kan være trygge på at de får de riktige løsningene i forhold til det behovet de har. Et viktig element i den videre verdiskapningen vil det også være.

Vår automasjonsavdeling kan tilby automatiseringsløsninger for ulike formål, både innenfor industri, bygg og samferdsel. Og det er komplette løsninger som også omfatter elektro, mekanikk, hydraulikk og pneumatikk.

Energieffektivisering

Sentral driftskontroll

Vi leverer automatikk og styringssystemer som binder sammen alle tekniske installasjoner og får dem til å virke sammen som en enhet. Ventilasjon, varme- og kjøleanlegg, energiproduksjonssystemer, lysanlegg etc. Det er hva vi kaller Sentral Driftskontroll-systemer (SD-anlegg eller BAS system). Med det kan energiressursene forvaltes riktig og optimalt, samtidig som inneklimaet ivaretas.

Og bare så det er sagt; Dagens SD-anlegg er både funksjonelle og brukervennlige.

Snakk med oss om dine behov, så prosjekterer vi løsningene og installerer etter alle kunstens regler. Dette er vi gode på.