Avitell Elektro har elektrikere på jobb og har innført flere tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset!

Vi gjør alt vi kan for å gi deg så god service som mulig, og samtidig ta vare på våre ansatte.
De viktigste tiltakene vi nå innfører er fokus på forebyggende tiltak som reduserer risikoen for luftveisinfeksjoner.

 

Besøk hos privatkunder

Vi  kommer forsatt hjem til våre kunder for å utføre elektriske installasjoner.  Ved serviceoppdrag hos kunder er det viktig å ta hensyn til den situasjonen vi er oppe i og hvilke råd som til enhver tid gis fra myndighetene. Så lenge det ikke er påvist eller mistanke om smitte hos montør, kunde og husstand skal det ikke være noe i veien for å gjennomføre oppdraget. Vi unngår håndhilsning og alle type berøringer.  Alle oppdrag skal risikovurderes og man skal også spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres. 
 

Ute på byggeplassen

Ansatte i Avitell Elektro skal til en hver tid forholde seg til reglene fra folkehelseinstituttet. Opplever våre ansatte forkjølelseslignende smypomer skal de være hjemme til de har hatt en dag uten sympomer og er friske. På byggeplassen er det satt opp plaktater som kontinuerlig minner våre ansatte på våre hygieneregler. Det er innført strengere bruk av veneutstyr. Det er ikke lov å låne verktøy av hverandre. Fellesverktøy skal vaskes og desinfiseres etter bruk. Håndvask med såpe og vann før og etter pauser og toalettbesøk, og god hostehygiene. Våre ansatte får ikke arrangere felles lunsjer, og sitter ikke mer en tre stykker sammen når det spises på byggeplass.  Viktigst av alt så holder vi avstand fra hverandre når vi er på jobb, og hovedregelen er 2 meter fra hverandre når vi arbeider. 
 

Inne på kontoret

Alle som har mulighet jobber hjemmefra. De som er på kontoret har god håndhygiene, og holder avstand. 

Vi håper på forståelse for at situasjonen er krevende, og vi står på for å hjelpe deg så godt vi kan.