ADMINISTRASJON

Steinar Habostad

Steinar Habostad

Salgssjef

Tlf: 982 56 800
steinar.h@avitell.no

Karl Erling Fredriksen

Karl Erling Fredriksen

Daglig leder

Tone Senumstad

Tone Senumstad

Regnskap og lønn

PROSJEKTLEDERE

Arnt Egil Aamodt

Arnt Egil Aamodt

Avdelingsleder bolig / Installatør

Tlf: 970 58 762
arntegil@avitell.no

Steinar Moy

Steinar Moy

Avdelingsleder service

Stian Valan Berntzen

Stian Valan Berntzen

Prosjektleder prosjekt

Odd Inge Greibesland

Odd Inge Greibesland

Prosjektleder bolig

Kåre Janner

Kåre Janner

Prosjektleder service

Tlf: 982 56 812
kare@avitell.no

Carlos Zimmermann

Carlos Zimmermann

Prosjektleder IKT

Roy Martin Olsen

Roy Martin Olsen

Prosjektleder service

Kjetil Døhl

Kjetil Døhl

Prosjektleder industri

PROSJEKTERING

Rune Olsen

Rune Olsen

Teknisk tegning / prosjektering

Per Øyvind Stoveland

Per Øyvind Stoveland

Teknisk tegning / prosjektering

ENERGI, SD OG AUTOMASJON

Stig Egil Hillesund

Stig Egil Hillesund

Prosjektleder Energi og SD

Alfred Tambini Berntsen

Alfred Tambini Berntsen

Energirådgiver

Bjørn Olav Harildstad

Bjørn Olav Harildstad

Energirådgiver